Metalli 100 vuota

By Mr. Giovanna Mayert | 2021-03-06

finnish

 • Kaikki sai alkunsa muutamasta paperitehtaan kunnossapidon työntekijästä ja niistä ajoista on tultu pitkä matka niin ammattiyhdistyksenä kuin myös Lohjana, kertoo alkuajoista nykyinen puheenjohtaja Jouni Linden. Viime vuosi toi Lohjan metallialan osastoihin myös siinä mielessä muutoksia, että Virkkalan osasto yhdistyi Lohjan osastoon eli 130+8 =8.
 • Joku voisi kysyä, mihin sitä ammattiyhdistystä enää tarvitaan, mutta tosiasia on että työväestö tarvitsee omalle puolelleen puolestapuhujan ja Metalliliiton yli 150 000 jäsentä antaa jo jonkinlaisen neuvotteluvoiman valtakunnallisiin sopimusneuvotteluihin, kertoo Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Suomen teollisuus kansainvälistyvässä maailmassa

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 elokuussa 1,5 prosenttia pienempi kuin vuoden 2012 elokuussa. Tammi-elokuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto väheni 4,4 prosenttia vuoden takaisesta. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 24 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2012 ja 23 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä huhti-kesäkuussa. Näiden tietojen perusteella voidaankin sanoa, ettei alan kehitys ole samalla tasolla, kuin mitä esimerkiksi parhaat nettikasinot onnistuvat vuosittain saavuttamaan. Teollisuudenalan yrityksistä 63 prosenttia raportoi uusien tilausten vähentyneen kesäkuun jälkeen, 31 prosenttia kasvaneen ja 6 prosenttia pysyneen ennallaan

 • Tällaisten lukujen valossa Lohjalla ollaan kohtuullisen hyvässä tilanteessa ja työllisyyttä on jopa tullut jonkinverran alalle lisää ja samalla osastollemme lisää jäseniä, kertoo Linden.
 • Meillä on vireä paikallinen toiminta, joka ei rajoitu vain liiton asioihin vaan toimimme jäsenistömme eduksi myös erilaisten perhe-, urheilu- ja viihdetoimintojen avulla ja näitäkin kehitellään aina vuosittain eteenpäin.
 • Esimerkki nuorista toiminnassamme on sekin, että nuorin työpaikan luottamusmies on vain 27-vuotias nuori metallimies, kertoo Linden.

Lohjan teollinen tulevaisuus

 • Lohja on ollut viimeiset sata vuotta teollisen tuotannon alue ja olemme sitä yhä paperi-, puu- ja teknologiteollisuuden yritystemme voimalla eikä mikään estä meitä olemasta sellainen myös tulevaisuudessa, saneli Lohjan kaupunginjohtaja Simo Juva puheessaan.
 • Lohjan sijainti ja alueen historia kaivos-ja metallikaupunkina ei ole ristiriidassa kaupungin HINKU-hankkeen tai kestävän kehityksen suunnitelmien kanssa vaan samalla kun ajamme taajamarataa Lohjalle on meidän kehitettävä yhteistyössä keinoja saada kehittyvää teollisuutta fiksusti Lohjalle.
 • Metallilla on ollut keskeine osa Lohjan historiaa jo sieltä 1900-1920 luvuilta ja sitä se tulee olemaan myös tulevaisuudessa, siitä pitää huolen sijaintimme, historiamme sekä pääkaupunkiseudun ruuhkat.

Yhdessä enemmän

Metalliliiton ja yleensä ammattiyhdistysliikkeen perusajatus ”yhdessä enemmän”- on pätevä myös nykyään.

 • Jatkuvalla edunvalvonnalla ja yhteistyöllä on mahdolllisuus kehittää ja ylläpitää suomalaisen työn ammattitaitoa ja siihen kun saisimme lisää investointeja Suomeen, niin tuotekehityksen kautta Suomen vienti saataisiin uuteen nousuun- kuului kuin yhdestä suusta niin Jouni Lindenin kuin Riku Aallon juhlapuheista.
 • Ammattiliiton keskeisiä teemoja on työpaikkojen säilyminen ja kehittyminen Suomessa mutta myös nuorien aktiivien saaminen toimintaan mukaan sekä työväestön liittymisen ammattiyhdistyksiin. Edunvalvonta on sitä toimivanpaa, mitä enemmän meillä on jäseniä, kertoi Aalto.
 • Suomen teollisun tuotannon pitää jatkossa satsata entistä enemmän tuotekehitykseen mutta myös johtamistaidon kasvattamiseen, tästä viimeisimmistä on ollut viime aikoina paljon puhetta eikä se puhe yleensä ole tyhjästä, huomauttaa Aalto.
 • Nykytoiminta vaatii eteenpäin katsomista ja kehitystä koska ei voi katsoa taaksepäin ja todeta mitä on tehty- maailma on muuttunut ja niin tulee meidänkin.

Äärimaltillinen palkankorotus

Juuri aikaansaatu työmarkkinaratkaisu oli Riku Aallon mukaan kohtuullisen hyvä.

 • Saavutimme perustavoitteemme eli työntekijöiden oloihin ei tullut heikennyksiä ja saimme monta hakemaamme asiaa läpi sopimukseen ,kuten parannuksia vuokratyövoima kysymyksissä.
 • Työ on kuitenkin vasta aluilla sillä sopimus antaa alustan, jolla paikalliset vastuuhenkilöt ovat avainasemassa varmistamassa, että sovitut asiat siirtyvät oikeasti sopimuksiin ja työntekijöiden arkeen, kertoo Aalto.
 • Pitkät neuvottelut jatkuiveat viime keväästä aivan viime päiviin ja Metalliliitolle asetettiin melkoisesti paineita muiden liittojen toimesta, kun ne eivät aloittaneet omia neuvotteluitaan, vaan jäivät odottamaan Metalliliittojen neuvotteluiden tuloksia.
 • Tämä meidän toiminta ei oloe kvartaalitaloutta niin kuin moni muu kansainvälisessä kaupassa oleva asia on ja tämä Lohjan ammattiosasto on hyvä esimerkki metallialasta - nyt tämä osasto on selvinnyt omasta ensimmöisestä ”kvartaalistaan” ja saavuttanut 100 vuoden iän.